Lab

Vi har sedan en tid tillbaka nya, modernare maskiner för analys av blodprover i vårt labb. Detta innebär att vi kan köra ännu fler analyser än tidigare och även att vi får svar mycket snabbare. De flesta prover får vi svar på samma dag, oftast inom en halvtimme. Bland dessa nya prover vi kan köra finns bland annat progesteronprov, crp (sänka för hund), T4 (sköldkörtelvärde) och SDMA (tidig indikation på njursjukdom). Som tidigare kan vi såklart även kolla njurvärden, levervärden, totalprotein, glukos, fruktosamin, bukspottkörtel, hematologi (vita/röda blodkroppar) mm.

Vi analyserar även olika prover från hud och öron, urinprov, prov från knutor/tumörer mm i mikroskop på plats. Vid behov skickar vi specifika bakterieodlingar eller cytologier av tumörer till annat laboratorium.