Operation

Så går det till när du lämnar ditt djur för operation (undantag kastrationskatter)

När du lämnar din hund eller katt hos oss för en kirurgisk åtgärd så måste denne vara fastande i minst 12 timmar, vatten måste djuret ha framme. Du får träffa veterinären som bedömer djurets hälsotillstånd och lyssnar på hjärta och lungor. Vid indikation (t.ex. ålder eller sjukdom) tas ett blodprov innan narkos. 

Om allt ser bra ut behåller vi ditt djur här och ger direkt ett lugnande medel anpassat för individen, samt olika smärtstillande mediciner beroende på ingreppets omfattning.

När djuret är avslappnat läggs en kanyl i benet och via den söver vi med narkosmedel. Det är alltid en legitimerad djursjukskötare som söver och övervakar narkosen! Därefter intuberar vi, vilket innebär att man för ner en andningstub i svalget. Genom denna tillförs narkosgas samt syrgas och tuben förhindrar att eventuell magsyra kommer ner i lungorna om djuret skulle få en uppstötning. Dessutom har man säkrat fria luftvägar. 

Efter operationen vaknar patienten i lugn och ro under övervakning och får stanna på kliniken så länge det är nödvändigt, helst tills djuret är helt på benen igen! 
Vi behåller inga patienter över natten, men om ditt djur skulle vara allvarligt sjukt eller om det tillstöter komplikationer, så remitterar vi givetvis till ett djursjukhus där det finns vård dygnet runt. 

Vi opererar både hundar och katter, vi utför bl.a.

 • Sterilisationer/kastrationer 
 • Operation av hudknölar/tumörer 
 • Urinstensoperationer 
 • Operation av juvertumörer 
 • Operation av hundar och katter med livmoderinflammation (i mån av tid då detta ofta är akut) 
 • Kastrering av kryptorkida hanhundar/hankatter 
 • Amputation av svans (enbart vid medicinsk indikation!) 
 • Biopsitagning i huden 
 • Öronspolningar 
 • Skadade klokapslar 
 • Bölder 
 • Sårsutureringar 

Kastration/Sterilisering av katter 

Vi kastrerar/steriliserar han- och honkatter som helst ska vara minst 6 månader gamla. Katten lämnas in på morgonen och ska vara fastande, men får ha tillgång till vatten. Sista måltiden ges kvällen före operationsdagen. 

Du träffar oftast en veterinär på morgonen som lyssnar på hjärta och lungor. 

Katten får lugnande och smärtstillande medicin. Därefter ger vi narkosmedel och katterna får syrgas via andningsmask under ingreppet. 

Operationen innebär att testiklarna tas bort på hankatterna, på honkatterna avlägsnas äggstockarna alternativt hela livmodern. 

Både han- och honkatter får ett recept på smärtstillande medicin som ska ges hemma i några dagar efter ingreppet. 

Efter operationen är många katter trötta resten av dagen. Ge din katt vatten, men vänta med mat tills han/hon är stadig på benen. Du får med sig en krage/tratt som katten ska ha på sig för att inte slicka på operationssåret. Denna behöver, för honkatterna, användas i ca 10-14 dagar och katten ska vistas inomhus under den perioden. Man kan köpa till en body om honkatten inte accepterar kragen.

Hankatterna ska hållas inomhus under de första 4-5 dagarna så länge kragen är på. Ingen stygntagning behövs, eventuella suturer försvinner av sig själva. 

Många katter får lättare att gå upp i vikt efter kastration. Vi rekommenderar i så fall att byta till ett foder anpassat för kastrerade katter. Våra sköterskor hjälper er gärna att välja rätt foder.