Röntgen

Röntgen
Röntgen är ett bra hjälpmedel i utredningar för att kunna bedöma skador och sjukdomar som inte syns med blotta ögat. Inför röntgen kan det vara bra att djuret är fastande sedan 12 h då vissa bilder kräver lugnande. Hundar får gärna vara rastade innan då mycket urin/avföring kan dölja detaljer på röntgenbilden.

SKK-röntgen(HD/ED)
Vi utför SKK-röntgen enligt Svenska Kennelklubbens hälsoprogram. Där kontrolleras höftledsdysplasi (HD) samt armbågsledsdysplasi (ED) hos hundraser som historiskt sett varit predisponerade för dessa ledproblem.

Att tänka på inför SKK-röntgen(HD/ED)
Tikar ska ej vara i löp.
Hunden ska vara fastande i 12 h inför undersökningen eftersom lugnande krävs för höftledsbilden, vatten kan hunden ha fri tillgång till.  Lugnandet som ges omfattas av nationellt dopingreglemente för hund och har en karenstid på 7 dygn vid utställning, prov, tävling och träning.
Om du önskar boka tid till höftleds- och armbågsledsröntgen ska du först beställa en avläsning hos skk.se. Bedömning av bilderna utförs enbart av SKK.
Vid avslutad undersökning väcker vi din hund med ett uppvakningsmedel men viss trötthet kan kvarstå under dagen. Därför bör du undvika ansträngande aktiviteter efteråt.

Dräktighetskontroll
Vi utför röntgen för koll dräktighet. Oftast gör man detta för att kunna räkna antalet foster i magen. Vid ett stort antal foster kan det vara svårt att fastställa ett exakt antal, detta eftersom dom kan överlappa varandra på bilden. Det ska ha gått 45-50 dagar från parning för att skeletten ska mineraliseras och bli synliga på röntgen.
Vill man kontrollera dräktigheten i ett tidigare skede rekommenderar vi en ultraljudsundersökning istället som kan utföras från dag 28.

Läsa mer om undersökning med ultraljud Här.