Tandvård

Hos oss utförs alla tandbehandlingar av Tandspecialisten Peter Ström, diplomat i odontologi (tandsjukdomar).

Peter utför många typer av tandbehandlingar bl.a. rotfyllningar, restorationer och bettregleringar. Han har även mottagning för specialistkonsultationer och tar emot remisser från de flesta håll.


Varför behöver djuret sövas vid tandbehandling?

  • Det är inte möjligt att effektivt rengöra under tandköttskanten om inte djuret sover
  • Fullständig munhåleundersökning/bedömning kan inte utföras på ett vaket djur
  • Man använder vassa instrument vilka kan skada vävnaderna runt tanden om djuret inte är stilla
  • Tandstensborttagning kan orsaka obehag, smärta och stress hos ett vaket djur
  • Många tandsjukdomar kräver röntgen för att kunna ställa diagnos, detta kan ej utföras på ett vaket djur

Så går det till när du lämnar ditt djur för tandbehandling

Både hundar och katter drabbas ofta av sjukdomar i munnen, där tandsten och tandlossning är de vanligaste problemen. Tandsten kan leda till tandlossning och bör därför avlägsnas med jämna mellanrum för att bevara en god munhygien.

När du lämnar ditt djur hos oss för tandbehandling så måste det vara fastande. Du får träffa veterinären som bedömer djurets hälsotillstånd och lyssnar på hjärta och lungor. Vid indikation rekommenderas ett blodprov innan narkos.

Om allt ser bra ut får djuret ett lugnande medel anpassat för individen, samt olika smärtstillande beroende på ingreppets omfattning.

När djuret är avslappnat lägger man en kanyl i benet och via den sövs djuret med narkosmedel. Därefter intuberas djuret, vilket innebär att man för ner en andningstub i svalget. Genom denna tillförs narkosgas samt syrgas och tuben förhindrar dessutom att vatten, tandstenspartiklar och bakterier från munhålan hamnar i lungorna och orsakar komplikationer. Hos oss är det alltid en legitimerad djursjukskötare som söver och övervakar narkosen.

Tandbehandlingen börjar med att tandstenen avlägsnas med ultraljudsrengöring som är effektivt och skonsamt för emaljen, till skillnad från en manuell tandskrapa. Under denna behandling görs en noggrann bedömning av varje tand. Vid misstanke om tandsjukdom (tandlossning, fraktur, TR/FORL, mm.) måste man komplettera med röntgenbilder för att kunna ställa diagnos. Skulle ytterligare åtgärder krävas, som t.ex. extraktion av tänder, ringer vi alltid djurägaren och informerar om detta, samt ger en prisuppgift. Att ”dra” ut tänder på hund och katt är många gånger komplicerat och ett större kirurgiskt ingrepp än på människor.

Som avslut görs en maskinell putsning av tänderna med polerpasta.
Efter narkosen är djuren oftast trötta och omtöcknade och behöver en stund för att komma på benen igen. De får alltid gå hem samma dag.