Malene Mörk

Hos oss är det Veterinär, Malene Mörk som ultraljudar med stor erfarenhet och ett brinnande intresse

Dräktighetskoll

Med hjälp av ultraljudet kan vi i tidigast möjliga skedde se ifall din tik är dräktig

Diagnostik

Ultraljudet är ett extra verktyg till kliniken som hjälper oss i målet att få er vän frisk igen

Dräktighetskoll

Inför ditt besök
Det finns inget du behöver tänka på inför en dräktighetskoll mer än att ha med hunden. =)

Att tänka på
Inför ultraljudsundersökningen rakas, tvättas och appliceras ultraljudsgel på området som ska undersökas. Det görs för att få en god kontakt mot huden och därmed en bra bild vid undersökningen.

Dräktighetsundersökning kan göras från dag 21 efter parning. I detta läge kan foster påvisas. Däremot är en negativ undersökning, det vill säga avsaknad av foster, inte helt säker så tidigt i dräktigheten. För att säkert kunna säga ifall tiken är dräktig rekommenderar man att det gått 28 dagar från parningen. Ultraljudet kan inte säkert säga antalet valpar då samma foster kan räknas flera gånger och resorption kan ske upp till dag 42. Ifall målet är att veta hur många valpar ni kommer få så är Röntgen ett bättre alternativ efter dag 42.

Ultraljudet är ett viktigt verktyg med dess förmåga att i ett tidigt skedde kunna säga ifall tiken är dräktig, Ultraljudet är ett viktigt verktyg vid oro att ens tik blivit tjuvparad och man inte ska behålla valparna så att man kan påbörja aborten i ett tidigare skedde och minska riskerna med aborten för tiken.

Koll urinblåsa

Inför ditt besök

Inför en undersökning av urinvägarna/urinblåsa är det viktigt att din hund eller katt inte fått kissa 4-6 timmar innan besöket då en tom urinblåsa inte går att bedöma.

Att tänka på
Inför ultraljudsundersökningen rakas, tvättas och appliceras ultraljudsgel på området som ska undersökas. Det görs för att få en god kontakt mot huden och därmed en bra bild vid undersökningen.

Undersökning buk

Inför ditt besök

Innan en undersökning av buken är det bra ifall hunden eller katten varit fastande i 8-12 timmar innan besöket och ifall möjligt vara nyrastad.

Att tänka på
Inför ultraljudsundersökningen rakas, tvättas och appliceras ultraljudsgel på området som ska undersökas. Det görs för att få en god kontakt mot huden och därmed en bra bild vid undersökningen.